درباره من

سلام، فردوک هستم. در دهه سوم زندگی هستم. همه میگن توی این دهه می توانی به هرچه میخواهی برسی چون برچسبی به اسم جوانی میخورد. و این برچسب باعث می شود نیروی عجیبی در تو پدیدار شود.

دیدم خیلی کلیشه است اگر بگویم از بچگی عاشق کامپیوتر بوده ام و از بچگی به سمت کدنویسی رفتم.

about